Thursday, November 02, 2006

Pamuk @ Columbia

Arthur Danto and Orhan Pamuk






[ play ]





podseća ne nečijeg teču
suvonjav i nervozan
sa rečima koje
naviru
medju prstima
čep od flaše
vrti vrti vrti
a u stvari
može biti
da žuri da razgovor završi
izadje na ulicu

duboko 

udahne



zapali