Friday, June 22, 2007

protestanti

o podeli
na polove
kao klauzuli
a priroda je nekad neodlučna

treba reći