Tuesday, March 11, 2008

снежни запис, стара писма

рекла си
хајде хајде
и ја сам хтела
али нисам смела
и твоје
хајде хајде
одзвања
док
стојим у месту