Sunday, August 03, 2008

pocono
мушкатлице, мушкатлице,
ви сте моје цицамице
мушкатлице малене,
пођи за менеjim thorpe