Saturday, September 20, 2008

mina

ako me budeš pustila
u svoju sobu
da bude moja
i ako mi daš tu
malu aždaju
na točkiće
i ako kažeš mami
da ne daje onom čiki
smoki

možda ću te
trećeg dana
da niko ne vidi
na velikim stepenicama u parku

uhvatiti za ruku