Thursday, June 11, 2009

momento


u košuljama
sa kojih su izbledele boje

sve vaše sa vama
ide

kose su vam jake
i ruke su vam jake

južne ste žene
južni ste ljudi