Wednesday, August 05, 2009

stick togetherto je kad mi
prok
lizaju sandale
a ti izu
ješ svoje
i
po kamenu
idemo
bosi

na čuđenje ostalih 
posetilaca nacionalnog parka
a pomalo ni sami ne verujemo