Tuesday, December 29, 2009

vitez....(vanjina gatalica)

kad je bio maj
kad je bio maj

beli luk sam samo jela

i njega sam samo htela


o viteže

od dva kilograma

hoćete li
s nama


ne hvala