Sunday, March 27, 2011

dinaroid, looner

u oku katarakta
i kadar hronične bolesti
zavlači ruku u gajbu
i kao da smo samo njega čekali
objašnjava
kako se biraju pečurke


forget about it
forget about it
   
dugo, dugo traži
kao da zaista zna
vadi nekoliko sa dna
ozaren


these are good


nama sve izgledaju isto


iz poštovanja ili žurbe
uzimamo baš te koje je izabrao


do not save money on food now
will save later on medicine


petak je uveče
nedostaju nam reči
pozdravljamo ga i polazimo


nagnuvši šešir
kao ujak
koji nam je poklonio digitron
kaže


'ajde