Thursday, September 22, 2011

логаритам


замислите нешто лако, 
рече господин Алвиорида сам ход моје сестре