Wednesday, December 07, 2011

405 south


u metalik hondi

mi i naših
dvesta
i
dvesta
godina

jedna
drugoj
podešavamo
a/c

prebiramo
koje smo
postale

luftiramo
naše
teget
ime

okean je s desne strane