Tuesday, October 02, 2012

good luck

kuče koje je sedelo pored i nije ušlo u kadar zove se chance.