Tuesday, August 20, 2013

Playa Dominicusvidi se
da su
svake godine

išla na more

tela
koja lepo stare

službenici u penziji

uspomena na srednju klasu