Wednesday, March 26, 2014

jutro

da li ti misliš 
da je meni lako
da budem mama
da ti spremim ručak za zabavište
da obučem bebu i tebe
da ti zalepim ručku od skutera


ali ti ne moraš da budeš mama
budi penny