Saturday, November 26, 2016

mala pomoćmama
koje je boje moja kosa

ne vidim odavde